Smarthouse - III - Zavlažovací systém
3. Červenec 2014
Zavlažovací systém je už téměř hotový. A co to tedy umí? Celá jednotka je ovládaná přes ethernet, takže přes webové rozhraní na serveru je možné ovládat celý systém na dálku přes internet. Celkem je ovládáno 5 elektroventilů - 3 pro trávník, 1 pro ruční zavlažování hadici a 1 pro zavlažování "tůjí" (ve skutečnosti je to cypřišek). Dálé je ovládáno čerpadlo, které napouští kubíkovou nádrž ze studně a samozřejmě i čerpadlo pro zavlažování.

Na obrázku je rozvaděč s elektroventily


Zapojené zavlažovací čerpadlo


Elektronika pro ovládání je rozdělena na 2 části. Horní - hlavní se stará o komunikaci se serverem přes ethernet a spíná hlavní relé v zavlažovacím boxu (viz předchozí kapitola). Na desce jsou ještě 2 měniče napětí, protože po ethernetu je i veškerá elektronika napájena 24 volty a je potřeba to srazit na 5 a 12V.
Dolní jednotka se stará o ovládání všech elektroventilů. V případě zavlažování trávníku se stará i o přepínání 3 zavlažovacích větví podle konfigurace času.
S hlavní jednotkou komunikuje po drátě pomocí mého proprietálního protokolu. Jde o takovou kombinaci I2C, OneWire a ethernetu. Komunikace probíhá pouze po 1 drátě a jde o multi-master komunikaci. Každá jednotka má svojí 1-byte adresu podle které komunikuje. Na jednom drátě může být zapojeno víc jednotek a mohou komunikovat mezi sebou. O protokolu napíšu podrobněji nekdy více.
Pro aplikační vrstvu pro všechny jednotky je pro komunikaci použit json. Napsal jsem si vlastní parser, který je extrémně rychlý a úsporný na paměť. Po ethernetu dokáže hlavní jednotka odpovědět cca 100 requestů za vteřinu, což si myslím, že je velice úctihodný výkon vzhledem k použitému hardwaru (16 Mhz Arduino Pro). Komunikace takovýmto způsobem je pak úžasně příjemná a lze ovládat vše i přes konzoli např:
# echo '{"action":"uptime"}' | nc smarthouse-controller-watering 80
{"status":200,"seconds": 87072.727}
V současnosti zavlažování není řízeno automaticky, např že by zavlažovalo podle vlhkosti půdy, ale je řízeno ručně přes webové rozhraní. Automatika je v plánu. Prozatím to funguje tak, že se zvolí co se má zavlažovat a jak dloho to má zavlažovat. Např. pokud si manželka potřebuje zalít jahody nebo kytky, tak si vezme jednu z na rozvodu připojených hadic a na telefonu stiskne třeba Hadice - 2 minuty.Finální podoba zavlažovích boxů


A už to stříká:-)
< Novější články | 1 | 2 | 3 | Starší články > Na konec >>

Copyright © 2007-2021 Josef Kyrian, designed by Luke